Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu Tanıtımı ve İmza Töreni gerçekleşti

0
56

Türkiye’nin bilim ve teknolojide öncü kurumu TÜBİTAK, deprem konusunda tüm paydaşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen program ile bir araya getirdi. Gerçekleştirilen programa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da katıldı.

TÜBİTAK’ın paydaş kuruluşlarla ortaklaşa yürüttüğü deprem araştırmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törenle kamuoyuna açıklandı. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, TBB Başkanı Yücel Yılmaz ve üniversite rektörleri ile araştırmacılar yer aldı.

Fırat Üniversitesi projede yürütücü oldu

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu tanıtımı ve imza töreninde ilgili tüm paydaşlar bir araya geldi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın da katıldığı törende Fırat Üniversitesi gerçekleştirilecek projede yürütücü üniversite oldu.

Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerini inceleyerek, bulundukları bölgeler için, yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koymak amacıyla oluşturulan proje ile ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü müşteri kurumlar olarak üniversitelerden konu uzmanı araştırmacılar TÜBİTAK ile güç birliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de kolaylaştırıcı kurum olarak projede yer aldı.

Diri Faylar Veya Fay Segmentleri Üzerinde Paleosismoloji Temelli Çalışmalar Yürütülecek

Önceliği belirlenmiş diri faylar veya fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütülecek, diri fayların geometrileri ortaya konulacak proje ile tekrarlanma periyotlarının belirlenmesi, son yüzey kırılmasının tarihlendirilmesi, kayma hızı verisinin elde edilmesi, her bir depremdeki ortalama kayma miktarının belirlenmesi, oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi, çok segmentli kırılma senaryolarına bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedefleniyor.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası Güncellenecek

Proje sonucunda elde edilecek çıktılar ile nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecek. Kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak bu çalışma AFAD tarafından oluşturulan Türkiye Deprem Tehlike Haritasının güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olacak.

Proje sonunda elde edilecek bilimsel ve teknik veriler ülkemizde yatırım projelerinin ve yerleşim alanlarının planlanmasında organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi alt yapı projelerinde ilgili kurumlara önemli bir rehber olacak.

Kaynak: F.Ü. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü